น้ำมันธรรมชาติ

น้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ ด้วยกระบวนการวิธีสกัดแบบต่างๆในแต่ละส่วนของพืช ซึ่งคุณสมบัติที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันไป รวมถึงบางส่วนของพืชจะให้กลิ่นที่หอมมาเป็นพิเศา เช่น น้ำมันหอมระเหยจากดอกไม้

Showing all 1 result